ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ รายละเอียด (7 ธ.ค. 2561)
  • โรงเรียนห้วยแย้วิทยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ รายละเอียด... (29 พ.ย. 2561)
  • โรงเรียนห้วยแย้วิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด.. (28 พ.ย.2561)

 

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร